Czerwiec 13, 2018

13 czerwca 2018

Obowiązek przekazania danych dotyczących pomieszczeń

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek uprzejmie prosimy o przekazywanie danych dotyczących pomieszczeń znajdujących się w Państwa placówce w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt b ustawy o systemie informacji oświatowej. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na stronie www.pomocsio.men.gov.pl w zakładce Instrukcje merytoryczne – w ramach Danych […]

13 czerwca 2018

Spotkanie Ministra Edukacji Narodowej z uczniami Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

Dnia 11 czerwca 2018 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się z uczniami i nauczycielami praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu. Spotkanie odbyło się w podpoznańskich Tulcach, gdzie szkoła wspólnie z firmą deweloperską realizuje innowacyjny projekt edukacyjny „Budujemy Razem”. Praktyki są organizowane dla uczniów kształcących się w zawodzie technik […]