Czerwiec 19, 2018

19 czerwca 2018

Punkty rekrutacyjne za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem kandydatów będących absolwentami szkół artystycznych

W związku z pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Poznaniu dotyczącymi zasad naliczania punktów rekrutacyjnych za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem kandydatom będącym absolwentami szkół artystycznych z przedmiotami ogólnokształcącymi, informuję, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej (pismo z 12.09.2017 r., znak: DKO-WOK.4030.196.2017.JG) obowiązujące regulacje zapewniają ww. grupie uczniów takie same prawa w tej kwestii, jak […]

19 czerwca 2018

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele i Uczniowie wielkopolskich szkół, Przyjaciele polskiej Szkoły po dziesięciu miesiącach  ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Czas odpoczynku od podręczników, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania. Gratuluję wam wiedzy i umiejętności, które zdobyliście w mijającym roku szkolnym. Czas wakacji to okres wypoczynku, a także zbierania sił i […]