Sierpień 2018

31 sierpnia 2018

Informacja w sprawie Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół i Regulaminu określającego wskaźniki oceny dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 r. zmian w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela, Wielkopolski Kurator Oświaty ustalił Regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół oraz Regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli. Załączniki Regulamin określający wkaźniki […]

31 sierpnia 2018

Szkolenia z rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Zachęcamy Państwa do skorzystania ze szkoleń w ramach projektu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. Obecnie dostępne są szkolenia skierowane do dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa. Zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa, „Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych” będzie podlegało monitorowaniu w zbliżającym się roku szkolnym. Powyższe szkolenia […]

29 sierpnia 2018

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

List Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej skierowany do dyrektorów i nauczycieli, w związku z nadchodzącym rokiem szkolnym 2018/2019. Załączniki List-Minister-Edukacji-Narodowej-do-dyrektorow-i-nauczycieli Data: 2018-08-30, rozmiar: 749 KB

29 sierpnia 2018

Ochrona danych osobowych w szkole – poradnik UODO i MEN

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej (MEN) przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Publikacja ta jest jednocześnie odpowiedzią na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgłaszane w ostatnim czasie zarówno do UODO, jak i do MEN na temat funkcjonujących od […]

23 sierpnia 2018

Egzaminy zewnętrzne – vademecum

Informację o egzaminach zewnętrznych znajdą Państwo na stronach: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (OKE) Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN)   Sprawdziany i egzaminy w 2019 roku: Harmonogram egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego Harmonogram egzaminów zawodowych Przykładowe arkusze zadań do egzaminu ósmoklasisty Przykładowe arkusze zadań do egzaminu gimnazjalnego Przykładowe arkusze zadań do egzaminu […]

22 sierpnia 2018

Zlot ”Gdańsk 2018”

Dnia 10 sierpnia 2018 roku Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska odwiedziła pokolenia zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego na Zlocie ”Gdańsk 2018” na Wyspie Sobieszewskiej z okazji  jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego.

20 sierpnia 2018

System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego Informujemy, że 25 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 214). Przepisy zmienionego rozporządzenia zostały uzupełnione o regulacje podkreślające konieczność […]