Sierpień 8, 2018

8 sierpnia 2018

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół i JST w sprawie gromadzenia danych w nowym SIO

Dnia 23 lipca 2018 r. Minister Edukacji Narodowej przypomniała jednostkom samorządu terytorialnego oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych o ustawowym obowiązku wprowadzania do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tj. nowego SIO, prawidłowych oraz kompletnych danych o uczniach i nauczycielach. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.