Sierpień 17, 2018

17 sierpnia 2018

Zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących nauczycielami – rok szkolny 2018/2019

Kuratorium Oświaty w Poznaniu uprzejmie informuje, że w sprawie wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących nauczycielami zostały przyjęte następujące procedury: Procedura wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska […]