Sierpień 23, 2018

23 sierpnia 2018

Egzaminy zewnętrzne – vademecum

Informację o egzaminach zewnętrznych znajdą Państwo na stronach: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (OKE) Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN)   Sprawdziany i egzaminy w 2019 roku: Harmonogram egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego Harmonogram egzaminów zawodowych Przykładowe arkusze zadań do egzaminu ósmoklasisty Przykładowe arkusze zadań do egzaminu gimnazjalnego Przykładowe arkusze zadań do egzaminu […]