Wrzesień 3, 2018

3 września 2018

Wolne miejsca w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia

Rodzice Absolwenci gimnazjów województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty udostępnia informacje o wolnych miejscach w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia na terenie województwa wielkopolskiego według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 r. Wykaz wolnych miejsc sporządzony został na podstawie danych przekazanych do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przez dyrektorów ww. szkół. Informacja […]