Wrzesień 10, 2018

10 września 2018

Ustalanie łączonego pensum według znowelizowanych przepisów ustawy

W związku ze zmianami w ustawie Karta Nauczyciela obowiązującymi od 1 września 2018 r. w instrukcjach wprowadzania danych na dzień 10 września 2018 r. i dzień 30 września 2018 r. opublikowanych na stronie MEN zmieniony został akapit: „Tygodniowy wymiar zajęć. Należy wskazać wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub aktu mianowania, np. 18/18, 22/22, […]

10 września 2018

Wielkopolscy uczniowie na start!

W III Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie odbyła się, organizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Starostę Gnieźnieńskiego, Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. W nowej, oddanej do użytku sali sportowej, nowy rok szkolny przywitali uczniowie z gnieźnieńskich szkół oraz powiatu gnieźnieńskiego. Pierwszoklasiści, rozpoczynający swoją edukację szkolną, otrzymali „zeszyty niepodległości”. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska życzyła młodzieży […]