Wrzesień 18, 2018

18 września 2018

Przekazywanie danych dziedzinowych nauczycieli w nowym SIO

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych nauczyciela przekazuje dane do bazy danych SIO w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym. W związku z powyższym prosimy o wprowadzanie danych dotyczących nauczycieli zatrudnionych w Państwa szkole/placówce w zmodernizowanym systemie […]