Październik 4, 2018

4 października 2018

Zasady udzielania honorowego patronatu przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Patronat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oznacza honorową opiekę nad przedsięwzięciami edukacyjnymi organizowanymi na terenie województwa wielkopolskiego lub całego kraju o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogą być objęte przedsięwzięcia edukacyjne, które sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów; kształtują właściwe postawy, aktywność intelektualną, kulturalną i fizyczną; doskonalą wiedzę i umiejętności dzieci i młodzieży, […]