Październik 8, 2018

8 października 2018

Dzień Krajobrazu – 20 października 2018 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego W 2018 roku już po raz trzeci 20 października obchodzony będzie Dzień Krajobrazu, święto ustanowione z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która została poparta przez Konferencję Stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy. Jednym z głównych działań wpisujących się w obchody Dnia Krajobrazu jest organizacja spacerów krajobrazowych. Celem […]

8 października 2018

Konferencja “Mediacje w szkole – uczenie się odpowiedzialności za własne życie i życie wspólnoty szkolnej” – 17 października 2018, Leszno

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zaprasza wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów, szczególnie: psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników ośrodków adopcyjnych i wychowawczych na konferencję organizowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Termin konferencji: 17 października 2018 r. Miejsce Konferencji: Wyższa Szkoła […]

8 października 2018

Program edukacyjny „Kształtowanie Przestrzeni”

Informujemy, że Izba Architektów RP rozpoczęła VI edycję programu edukacyjnego dla młodzieży w wieku od 12 do 18 lat  pt: “Kształtowanie Przestrzeni”. Jego odbiorcami będą uczniowie 7 – 8 klas szkół podstawowych oraz wszelkich szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, szkół zawodowych – branżowych itp.). VI edycja programu obejmuje rok szkolny 2018/2019. Istnieje możliwość wyboru dowolnej opcji z tego […]

8 października 2018

Konkurs PAP i NBP – “Moja Polska”

PAP we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim realizuje projekt, mający przypomnieć inicjatywy gospodarcze, które prowadziły do rozwoju polskich miast, miasteczek i regionów, a także społeczności wiejskich. Główną osią projektu jest konkurs “Moja Polska” adresowany m.in. do młodzieży szkolnej. O nagrody pieniężne będą walczyć prace prezentujące przedsięwzięcia gospodarcze, które powstały w czasie międzywojnia i funkcjonują do […]

8 października 2018

Dziecięca Rada Programowa w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie przeprowadza rekrutację do kolejnej kadencji Dziecięcej Rady Programowej. Dziecięcą Radę Programową w Pacanowie będzie tworzył zespół dzieci z całej Polski, w wieku 7-14 lat. Na drodze rekrutacji wyłonione zostanie 12 osób. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywana aktywność. Rada będzie powoływana na okres 12 miesięcy, […]