Październik 9, 2018

9 października 2018

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Wielkopolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki – zatwierdził ostateczną listę kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019. Przyznane stypendium wynosi 258 zł miesięcznie. Będzie ono wypłacane w dwóch ratach (I w roku budżetowym 2018, a II w roku budżetowym 2019) zgodnie z […]

9 października 2018

Projekt „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczął VI edycję projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Hasło obecnej edycji: “Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach.” Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Polski oraz […]

9 października 2018

Konkurs na film z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości “Kto Ty Jesteś”

Filharmonia w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie filmowym organizowanym z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Do udziału zachęcamy uczniów, dla których tworzenie filmów lub animacji jest pasją. Spośród nie dłuższych niż 90 sekund etiud filmowych zgłoszonych do konkursu wyłonione zostaną najciekawsze obrazy stanowiące indywidualną interpretację odpowiedzi na pytanie „Kto Ty Jesteś?”. Konkurs […]

9 października 2018

Uroczystość wręczenia Nauczycielom nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek województwa wielkopolskiego Serdecznie zapraszam na wojewódzką uroczystość wręczenia Nauczycielom nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, która odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 11.00 w Zamku w Rydzynie, plac Zamkowy 1, Rydzyna. W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodą […]