Październik 24, 2018

24 października 2018

Obowiązek informacyjny RODO – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwane dalej „rozporządzeniem RODO”, przekazuje się następujące informacje: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Kurator Oświaty. Dane do kontaktu: listownie Wielkopolski Kurator Oświaty, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań lub przez email: sekretariat.wko@ko.poznan.pl. We wszelkich sprawach związanych z ochroną […]

24 października 2018

Obowiązek niezwłocznego przekazania danych dotyczących uczniów, nauczycieli i pomieszczeń w nowym SIO

Uprzejmie przypominamy, aby niezwłocznie przekazali Państwo do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tj. nowego SIO: dane dotyczące przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów (podstawowych lub dodatkowych) na bieżący rok szkolny 2018/2019; dane dotyczące nauczycieli zatrudnionych w Państwa szkole/placówce; dane dotyczące pomieszczeń znajdujących się w Państwa szkole/placówce. Na stronie www.pomocsio.men.gov.pl w zakładce „Instrukcje merytoryczne” dostępne są instrukcje […]

24 października 2018

Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty – OKE Poznań

Szanowni Państwo, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu uprzejmie informuje, że rozpoczyna cykl szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty. Planowane szkolenia kierowane są wyłącznie do nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej OKE