Październik 24, 2018

24 października 2018

Obowiązek informacyjny RODO – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwane dalej „rozporządzeniem RODO”, przekazuje się następujące informacje: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Kurator Oświaty. Dane do kontaktu: listownie Wielkopolski Kurator Oświaty, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań lub przez email: sekretariat.wko@ko.poznan.pl. We wszelkich sprawach związanych z ochroną […]