Listopad 15, 2018

15 listopada 2018

Program edukacyjny Żywa historia – spotkanie z Weteranem

Program edukacyjny Żywa historia – spotkanie z Weteranem składa się z trzech etapów: stworzenia specjalnej, dedykowanej gry edukacyjnej Wojsko Polskie – misje zagraniczne; warsztatów dla nauczycieli oraz cyklu lekcji organizowanych w liceach na temat doświadczeń Weteranów działań poza granicami kraju oraz historii polskiego zaangażowania w zagraniczne misje wojskowe po zakończeniu II wojny światowej. Zainteresowanych programem […]

15 listopada 2018

Wykaz wybranych aktów prawnych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) Rozporządzenie […]

15 listopada 2018

Wydawanie opinii w sprawie spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań ustalonych dla szkoły publicznej

Załączniki Procedura dotycząca wydawania opinii przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań ustalonych dla szkoły publicznej Data: 2018-11-15, rozmiar: 150 KB Wzór wniosku Data: 2018-11-15, rozmiar: 45 KB Załącznik nr 1 do wniosku Data: 2018-11-15, rozmiar: 37 KB Załącznik nr 2 do wniosku Data: 2018-11-15, rozmiar: 33 KB Załącznik nr 3a […]