Listopad 23, 2018

23 listopada 2018

Konkurs na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w terminie od 31 października do 4 stycznia 2019 r. będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój). Cel konkursu to nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez: nauczycieli praktycznej nauki zawodu; instruktorów praktycznej nauki zawodu; osoby […]

23 listopada 2018

Wielkopolska Regionalna Konferencja Rad Rodziców – 14 grudnia 2018, Poznań

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Przedstawiciele Rad Rodziców Szkół województwa wielkopolskiego Wojewoda Wielkopolski, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole” zapraszają przedstawicieli Rad Rodziców szkół województwa wielkopolskiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 14 grudnia 2018 r. (piątek) w godzinach 10.00 – 15.00 w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy al. Niepodległości 16/18. Celem Wielkopolskiej […]

23 listopada 2018

Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło konsultacje wstępnych rekomendacji opracowanych w ramach projektu pn. Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce. Projekt jest realizowany w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Wsparcie techniczne dla projektu zapewnia Europejska Agencja do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Opinie i uwagi można zgłaszać do 5 grudnia. Zapraszamy! Wstępne rekomendacje […]