Listopad 23, 2018

23 listopada 2018

Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło konsultacje wstępnych rekomendacji opracowanych w ramach projektu pn. Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce. Projekt jest realizowany w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Wsparcie techniczne dla projektu zapewnia Europejska Agencja do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Opinie i uwagi można zgłaszać do 5 grudnia. Zapraszamy! Wstępne rekomendacje […]