Grudzień 5, 2018

5 grudnia 2018

Opinia w sprawie likwidacji/przekształcenia szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego

Załączniki Informacja dotycząca wydawania opinii w sprawie likwidacji/przekształcenia szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego Data: 2018-12-05, rozmiar: 217 KB

5 grudnia 2018

Opinia w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Opinia w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) Załączniki Informacja dotycząca wydawania opinii w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli […]