Grudzień 5, 2018

5 grudnia 2018

Opinia w sprawie likwidacji/przekształcenia szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego

Załączniki Informacja dotycząca wydawania opinii w sprawie likwidacji/przekształcenia szkoły lub placówki, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego Data: 2018-12-05, rozmiar: 217 KB

5 grudnia 2018

Opinia w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Opinia w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) Załączniki Informacja dotycząca wydawania opinii w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli […]

5 grudnia 2018

Program Aktywna tablica. Szkolenie dla dyrektorów placówek z II i III edycji programu

Do udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektora/wicedyrektora szkoły, szkolnego e-koordynatora lub innego przedstawiciela placówki, zakwalifikowanej do II edycji programu AT lub planującej składanie wniosku w III edycji programu AT (II edycji Rządowego programu AT – wnioski składane w kwietniu 2018, III edycji Rządowego programu AT – planowane składanie wniosków w kwietniu 2019). Szczegóły dot. spotkania w […]