Grudzień 21, 2018

21 grudnia 2018

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 roku

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych  (Dz. U. Nr 227, poz. 2247) placówka i ośrodek prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegający się o akredytację, z wyjątkiem placówki, która całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, […]

21 grudnia 2018

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2019 roku

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029) placówka doskonalenia ubiegająca się o akredytację albo o wstępną akredytację, z wyjątkiem placówki doskonalenia, która prowadzi całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie, wnosi opłatę akredytacyjną w wysokości 1023 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia trzy złote) na rachunek […]

21 grudnia 2018

IX Międzywojewódzki Konkurs o Tytuł Supertechnika Mechatronika 2019

Informujemy, że Zespół Szkół Technicznych  i Licealnych w Żaganiu organizuje IX edycję Międzywojewódzkiego Konkursu o Tytuł Supertechnika Mechatronika. Konkurs jest adresowany do uczniów  kształcących się w zawodzie technik mechatronik. Eliminacje szkolne przeprowadzone zostaną od stycznia do lutego 2019 r. Konkurs  międzywojewódzki odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r.  Szczegółowe informacje o konkursie,  regulamin oraz formularz […]

21 grudnia 2018

Przyznany udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć – 2019

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza listę wnioskodawców, którzy otrzymają wsparcie finansowe w organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów. Wnioskodawcy w terminie późniejszym otrzymają pismo w sprawie wysokości udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedsięwzięciu. Załączniki Udział_finansowy_WKO_w_przedsięwzięciach Data: 2018-12-21, rozmiar: 72 KB