Styczeń 8, 2019

8 stycznia 2019

Stypendia i zasiłki szkolne – Sprawozdanie 2018

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego Dotyczy: pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w 2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą o przekazanie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2018 roku środków przekazanych poprzez budżet wojewody oraz zaangażowanych środkach własnych na realizację pomocy materialnej w formie: zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych zgodnie z tabelą. […]

8 stycznia 2019

Konkurs Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… Jan Paweł II

Kuratorium Oświaty w Katowicach organizuje coroczny Konkurs Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… Jan Paweł II. Zgłoszenia do konkursu można dokonać, wypełniając ankietę zamieszczoną na platformie SOK do 22 stycznia 2019 r.  Szczegółowych informacji udziela Pani Joanna Końska, wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, tel.: 32 606 30 14. Więcej informacji […]

8 stycznia 2019

Ogólnopolski Turniej All-Chemiczny

W bieżącym roku szkolnym odbędzie się po raz piąty Ogólnopolski Turniej All-chemiczny organizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Turniej ma na celu zainteresowanie naukami chemicznymi uczniów szkół ponadpodstawowych oraz rozwijanie aktywności naukowej młodzieży poprzez prowadzenie zespołowych prac badawczych. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: turniej.all-chem@poczta.umcs.lublin.pl Załączniki regulamin Data: 2019-01-08, rozmiar: 847 […]