Styczeń 8, 2019

8 stycznia 2019

Ogólnopolski Turniej All-Chemiczny

W bieżącym roku szkolnym odbędzie się po raz piąty Ogólnopolski Turniej All-chemiczny organizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Turniej ma na celu zainteresowanie naukami chemicznymi uczniów szkół ponadpodstawowych oraz rozwijanie aktywności naukowej młodzieży poprzez prowadzenie zespołowych prac badawczych. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: turniej.all-chem@poczta.umcs.lublin.pl Załączniki regulamin Data: 2019-01-08, rozmiar: 847 […]