Styczeń 31, 2019

31 stycznia 2019

Ponadnarodowa mobilność uczniów – nabór wniosków

Informujemy, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisało z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) umowę na realizację projektu pt.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Projekt skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych określonych w art. 2 pkt 2 Ustawy prawo oświatowe, a jego grupę docelową stanowią uczniowie szkół publicznych i niepublicznych (od VI klasy szkoły podstawowej do momentu […]

31 stycznia 2019

Konkurs wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza 2019”

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach zaprasza do wzięcia udziału w czwartej edycji klasówki powstańczej, zaplanowanej na  20 marca 2019 roku, w 98. rocznicę plebiscytu na Górnym Śląsku, którego niekorzystny dla Polski wynik był jedną z bezpośrednich przyczyn wybuchu, w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku,  III Powstania Śląskiego. Tegorocznym motywem przewodnim, w roku ustanowionym przez […]

31 stycznia 2019

Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w XIV edycji Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego im. Barbary Petchenik. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Podczas etapów krajowych organizatorzy wybierają sześć najlepszych prac plastycznych, które biorą udział w […]