Luty 12, 2019

12 lutego 2019

PRZEDSZKOLA – dotacja na rok 2019

Informacja o wysokości kwot dotacji przedszkolnej, dla jednostek samorządu terytorialnego, przewidzianej na rok 2019. Dotacja przekazywana jednostce może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań służących rozwojowi wychowania przedszkolnego, w tym m.in. rozszerzania oferty zajęć edukacyjnych, a wszelkie zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach wymagają złożenia wniosku o dokonanie zmian klasyfikacji budżetowej – […]