Luty 26, 2019

26 lutego 2019

Prognoza awansu zawodowego nauczycieli w 2019

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o liczbie nauczycieli, którzy planują złożyć w roku 2019 wniosek o wszczęcie postępowania o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Formularz on-line znajdujący się pod adresem: awans.prognoza.ko.poznan.pl  należy wypełnić do  20 marca 2019 r., następnie wydrukować i […]