Marzec 6, 2019

6 marca 2019

Dzień Nowych Technologii w Edukacji – zaproszenie do udziału

Szanowni Państwo 21 marca 2019 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza na Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE). Celem wydarzenia jest popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy szkoły, przedszkola, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych popularyzowaniem nowych technologii w […]