Marzec 7, 2019

7 marca 2019

Monitorowanie organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych w których uczniowie realizują indywidualny program lub tok nauki Przypominamy, że na platformie www.seo2.npseo.pl jest zamieszczony arkusz monitorowania organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2018/2019. Uprzejmie prosimy o wypełnienie arkusza monitorowania w terminie do 8 marca godz. 15.00. Monitorowanie […]