Kwiecień 5, 2019

5 kwietnia 2019

Uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom konkursów przedmiotowych

Dnia 5 kwietnia 2019 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom konkursów przedmiotowych, organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego. Pani Elżbieta Leszczyńska Wielkopolski Kurator Oświaty pogratulowała najzdolniejszym uczniom sukcesów oraz życzyła wytrwałości w rozwijaniu pasji i talentów. Wielkopolski Kurator Oświaty w roku szkolnym […]

5 kwietnia 2019

Wręczenie Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Dnia 5 kwietnia 2019 Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział we wręczeniu dyplomów przyznania Stypendium Ministra Edukacji Narodowej uczniom wielkopolskich szkół. Oprócz gratulacji dla Stypendystów za znakomite osiągnięcia, były również podziękowania dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Kandydatów do stypendium wskazują szkoły. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad […]

5 kwietnia 2019

Informacje dla rodziców w związku z zapowiadanymi strajkami nauczycieli

Szanowni Rodzice, Z uwagi na liczne pytania kierowane przez Państwa do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, dotyczące realizacji zadań opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych przez szkoły/przedszkola w sytuacji zapowiadanych strajków nauczycieli, uprzejmie informuję, że: Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego […]

5 kwietnia 2019

Rozporządzenie zmieniające w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego Więcej informacji