Kwiecień 8, 2019

8 kwietnia 2019

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek – rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola i placówki województwa wielkopolskiego Dotyczy: opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek Wielkopolski Kurator Oświaty na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z […]

8 kwietnia 2019

Konkurs w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”

Informujemy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału  w konkursie profilaktycznym na MEM internetowy i animację w formacie GIS, dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html