Kwiecień 11, 2019

11 kwietnia 2019

Wyniki konkursów przedmiotowych w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2018/2019

W załączeniu wykazy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2018/2019. Załączniki wykaz_laureatów_2018_2019 Data: 2019-05-20, rozmiar: 93 KB wykaz_finalistów_2018_2019 Data: 2019-06-27, rozmiar: 147 KB Pobierz wszystkie pliki

11 kwietnia 2019

Uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych – komunikaty MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z pytaniami dotyczącymi uprawnień finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych informuje, że na podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych […]

11 kwietnia 2019

Konkurs o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele wielkopolskich szkół Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy […]