Kwiecień 17, 2019

17 kwietnia 2019

Dotacja podręcznikowa – pismo do jednostek samorządu terytorialnego

Załączniki Pismo przewodnie Data: 2019-04-18, rozmiar: 71 KB Tabela informująca o wysokości zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów Data: 2019-04-18, rozmiar: 52 KB Pobierz wszystkie […]