Czerwiec 14, 2019

14 czerwca 2019

Rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

14 czerwca 2019

Rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

14 czerwca 2019

Akcja „Przerwany marsz…” – 2 września 2019 r.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji pn. „Przerwany marsz…”, który ma polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego, przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. To wtedy życie Dzieci Wojny zostało trwale napiętnowane nieopuszczającym strachem, zatrzymanymi w pamięci obrazami […]

14 czerwca 2019

Scenariusze z materiałami pomocniczymi do wykorzystania podczas zajęć o tematyce europejskiej w szkołach ponadpodstawowych

Publikacja „Temat: Europa” jest owocem konkursu dla polskich nauczycieli, który swym patronatem objęła m.in. Minister Edukacji Narodowej, pani Anna Zalewska. Publikacja ma na celu w atrakcyjny sposób przybliżyć młodemu pokoleniu wiedzę o wartościach europejskich i różnych aspektach działania Unii Europejskiej. Zawiera ona interdyscyplinarne scenariusze z materiałami pomocniczymi do wykorzystania podczas zajęć w szkołach ponadpodstawowych Wersja […]