Lipiec 5, 2019

5 lipca 2019

Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych

W imieniu Ewy Nocoń, Dyrektor Zarządzającej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), a także dr. Pawła Poszytka, Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), przedstawiamy w załączeniu rekomendacje i wyniki dyskusji zebrane w czasie ogólnopolskiej konferencji „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych”, która z inicjatywy obu instytucji odbyła się w Warszawie 2 kwietnia 2019 r., pod honorowym patronatem […]

5 lipca 2019

Zgłoszenia projektów eTwinning do Krajowej Odznaki Jakości

Odznaka Jakości przyznawana jest najciekawszym projektom eTwinning, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów. Podczas przyznawania Krajowych Odznak Jakości brane są pod uwagę podstawowe wymagania, które muszą być spełnione: 1. Projekt powinien […]

5 lipca 2019

Konkurs wniosków w programie Edukacja – współpraca z instytucjami w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 EUR. To pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja. Rusza konkurs dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. […]