Lipiec 23, 2019

23 lipca 2019

Wydawanie opinii w sprawie spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe

Procedura dotycząca wydawania opinii przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie spełniania przez szkołę niepubliczną wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe Podstawa prawna 168 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), zwanej dalej ustawą – Prawo oświatowe. 48 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. […]