Październik 10, 2019

10 października 2019

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na stanowisko nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury uzupełniającej wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia i WOS, wychowanie fizyczne, informatyka, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, świetlica i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie integracyjne i specjalne oraz kształcenie zawodowe. WARUNKI PRACY Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na […]

10 października 2019

Wojewódzkie Seminarium Szkolnictwa Zawodowego

Dnia 8 października 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty zorganizował Wojewódzkie Seminarium Szkolnictwa Zawodowego pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego. Partnerem wojewódzkiego seminarium był również Starosta Powiatu Tureckiego oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Wojewódzkie Seminarium Szkolnictwa Zawodowego w Turku było kolejnym z cyklu przedsięwzięć […]