Listopad 6, 2019

6 listopada 2019

Uwierzytelnianie i poświadczanie klauzulą apostille dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Wielkopolski Kurator Oświaty uwierzytelnia/poświadcza klauzulą apostille przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą świadectwa promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, indeksy i inne dokumenty wydawane przez szkoły podstawowe i  szkoły ponadpodstawowe mające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego (podstawa prawna: § 28 ust. 1 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych […]