Grudzień 10, 2019

10 grudnia 2019

Pisemne eliminacje okręgowe Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych – przesunięcie terminu do 25 stycznia 2020

Szanowni Poloniści Szkół Podstawowych, z uwagi na spóźniony termin ogłoszenia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych Komitet Główny Olimpiady w porozumieniu z MEN organizuje II turę kwalifikacji szkolnych. Pozwala ona na udział tym szkołom, które nie zdążyły przeprowadzić zawodów szkolnych w listopadzie 2019. W związku z powyższym przesunięty został na 25 stycznia termin […]