Styczeń 30, 2020

30 stycznia 2020

Punkty informacyjno-konsultacyjne

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Pl. Wolności 18, III piętro, 61-739 Poznań Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół Joanna Borowicz – starszy wizytator tel. 780 386 029 Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań Wydział Nadzoru Pedagogicznego Barbara Zatorska – starszy wizytator tel. 780 386 050 Wydział Rozwoju Edukacji wykaz zawodów wiedzy, artystycznych […]

30 stycznia 2020

Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia, klas wstępnych, szkół branżowych II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych – rok szkolny 2020/2021

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, w tym do branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r. klas wstępnych w publicznych szkołach […]