Luty 3, 2020

3 lutego 2020

Spotkanie Rady Rodziny

Dnia 28 stycznia 2020 r. Wicekurator Oświaty Aleksandra Kuź wzięła udział w pierwszym w tym roku spotkaniu Rady Rodziny zorganizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka. W  rozmowach uczestniczyła również Wicewojewoda Aneta Niestrawska. Podczas spotkania omówiono między innymi strategię działania rady oraz przedstawiono zakres współpracy z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty w Poznaniu. Głównym zadaniem Rady Rodziny jest […]