Luty 4, 2020

4 lutego 2020

Konkurs o Tytuł Supertechnika Mechatronika

Informujemy, że Zespół Szkół Technicznych  i Licealnych w Żaganiu organizuje X edycję Międzywojewódzkiego Konkursu o Tytuł Supertechnika Mechatronika. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich  województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego oraz  dolnośląskiego  kształcących się w zawodzie technik mechatronik. Etap I-eliminacje szkolne odbędą się od stycznia do lutego 2020 r. Konkurs  międzywojewódzki odbędzie się w dniu […]

4 lutego 2020

Bezpłatne projekty edukacyjne Fundacji Uniwersytet Dziecięcy

Ponad 14 tysięcy uczniów klas 1-4 rozwija w roku szkolnym 2019/2020 kluczowe kompetencje, takie jak: programowanie, rozumienie zjawisk fizycznych, logiczne i twórcze myślenie czy umiejętność pracy projektowej. Uczestniczą oni w jednym z dwóch projektów edukacyjnych stworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie: Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty? oraz […]

4 lutego 2020

Konkurs GIS „Szkoła wolna od używek”

Organizatorem konkursu „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy jest Główny Inspektorat Sanitarny. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?” […]

4 lutego 2020

Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska”

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja – Prośrodowiskowa kampania edukacyjna Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi […]

4 lutego 2020

Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

30 Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. Warunkiem uczestnictwa jest napisanie opowiadania o tematyce sportowej lub walce fair play. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie idei olimpijskiej oraz rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży. Prace można przesyłać do […]