Luty 14, 2020

14 lutego 2020

IV Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC pod hasłem: #KreaTYwni

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie Państwa dyrektorów szkół, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem odpowiedzi na poniższe pytania. Czym jest kreatywność, twórczość, dlaczego są ważne w przestrzeni szkolnej i w życiu społecznym, gospodarczym? Jak dobierać metody diagnozowania potencjału twórczego dzieci i młodzieży oraz wspierać ich kreatywność. Czy grywalizacja rozwija kreatywność uczniów i jaki ma to […]

14 lutego 2020

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele szkół i placówek Miasta Poznania oraz województwa wielkopolskiego, W okresie ostatnich 2 miesięcy przedstawiciele różnych środowisk (w szczególności rodzice) zwracają się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z niepokojącymi informacjami, z wnioskami o interwencję, z zapytaniami dotyczącymi planowania i organizowania, w niektórych szkołach (w szczególności m. Poznania) dodatkowych, obowiązkowych dla uczniów zajęć o […]