Luty 18, 2020

18 lutego 2020

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

Informujemy, że w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 pn. Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym realizuje projekt pn. „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny […]