Luty 25, 2020

25 lutego 2020

Burza – o programie

Podstawa prawna: 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481); Uchwała Rady Ministrów Nr 50/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz […]

25 lutego 2020

Wycieczki zagraniczne – Komunikat GIS – zagrożenie zarażenia koronawirusem

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed podróżowaniem do krajów, których nie powinniśmy odwiedzać w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem. W przypadku organizowania wyjazdu uczniów szkół na wycieczki szkolne należy zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego gis.gov.pl Przydatne informacje: Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej Aktualności Głównego Inspektora Sanitarnego Informacja dla osób powracających z północnych […]

25 lutego 2020

Przekazanie informacji o publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Państwo Dyrektorzy publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia województwa wielkopolskiego Dotyczy: przekazania informacji o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia w związku z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021 Działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego […]