Marzec 13, 2020

13 marca 2020

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego. Aktualna sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju powoduje, że realizacja zadań edukacyjnych i opiekuńczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych naszego województwa ulega zmianie i wymaga zastosowania niestandardowych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych, w tym wprowadzania działań profilaktycznych, których celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. zwanego […]

13 marca 2020

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące […]

13 marca 2020

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

Szanowni Państwo, w czwartek wieczorem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej we wspólnym komunikacie zalecają pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Szczegółowy komunikat znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

13 marca 2020

O czym należy wiedzieć? Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych – pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo, Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej są przedstawione odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także kwestie dotyczące zasiłku, pracy zdalnej oraz zajęć na uczelniach wyższych.