Marzec 17, 2020

17 marca 2020

Komunikat w sprawie udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedsięwzięciach

Szanowni Państwo Wnioskodawcy, którzy otrzymali wsparcie finansowe w organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów w 2020 r. W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych przedsięwzięcia, które z przyczyn niezależnych od organizatorów nie odbędą się w najbliższych miesiącach mogą zostać zrealizowane w terminie późniejszym, […]