Kwiecień 3, 2020

3 kwietnia 2020

Wykaz laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych – rok szkolny 2019/2020

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 Podstawa prawna: art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019, poz. 1148), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów […]

3 kwietnia 2020

Zoom – system wideokonferencyjny do zdalnego nauczania uczniów

Zoom to narzędzie zapewniające prowadzenie zdalnego nauczania poprzez bezpośredni kontakt wideo nauczyciela z uczniami (w grupach do 100 osób). Umożliwia udostępnianie materiałów dydaktycznych (prezentacji, dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, grafik), nanoszenie ręcznie poprawek na udostępnianych dokumentach, korzystanie z białej tablicy oraz nagrywanie lekcji. Nauczyciel ma możliwość śledzenia aktywności uczniów, zadawania pytań, proszenia do odpowiedzi, a uczniowie […]