Kwiecień 5, 2020

5 kwietnia 2020

Oferta dla nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

tytuł/link Narzędzia internetowe LearningApps – jak przygotować interaktywne ćwiczenie dla ucznia? Office 365 dla Edukacji jako rozwiązanie do zdalnego nauczania Microsoft Teams i inne rozwiązania Microsoft Office 365 Microsoft Teams do pracy zdalnej z uczniami Jak uczyć z wykorzystaniem Google Classroom Padlet – film: Krok po kroku jak stworzyć Padlet? Padlet – wirtualna tablica do […]

5 kwietnia 2020

Oferta dla nauczycieli – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

tytuł/link link Jak uczyć zdalnie? https://www.youtube.com/watch?v=vi3dm1IpMrM&feature=youtu.be Strategia zdalnego uczenia się maturzystów jako komponent wspierający pracę na lekcjach chemii https://nauczona.pl/zdalne-nauczanie-w-szkole-gotowy-pomysl-na-prace-online-z-maturzystami/ Materiały metodyczne o charakterze ogólnym Ważny komunikat do pracy na platformie e-podręczniki Komunikat Gotowe cyfrowe e-materiały, w tym także e-zasoby zgodne z WCAG – lista na bieżąco aktualizowana https://www.learnetic.pl/lista-nieodplatnych-materialow-edukacyjnych-na-platformie-dzwonek-pl-aktualizowane/ https://www.learnetic.pl/category/news/ Narzędzia do nauki zdalnej, oceniania, komunikacji […]

5 kwietnia 2020

Oferta dla nauczycieli – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Wszystkie materiały edukacyjne tytuł/link “Szyfrowanie i podpis cyfrowy” “OK zeszyt w pracy samokształceniowej ucznia” “Rozwijanie kompetencji matematycznych na lekcjach geografii w szkole ponadpodstawowej” “Otwarte zasoby edukacyjne” “InsERT GT – uruchomienie programu” “Podstawy programu Subiekt GT” “Wielka biologiczna gra o NEURONY” “Wspieranie uzdolnień i zdolności uczniów w oparciu o koncepcję inteligencji wielorakich” “Edukacyjne konteksty zdrowia. O […]

5 kwietnia 2020

Oferta dla nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

tytuł/link Dla nauczycieli Język polski Matematyka Język angielski Informatyka Historia i wiedza o społeczeństwie Pedagog szkolny Przedmioty zawodowe Microsoft dla edukacji Religia/rekolekcje Biblioteka Wychowanie fizyczne Materiały przekazane w ramach współpracy z ODN-ami i CDN-ami z Wielkopolski Geografia Etyka Portale umożliwiające darmową naukę Kultura i sztuka Edukacja wczesnoszkolna Adresy przykładowych stron do wykorzystania w nauczaniu zdalnym i uczeniu się przez internet

5 kwietnia 2020

Oferta dla nauczycieli – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

tytuł/link link Bezpłatna platforma e-learning dla nauczyciela – nauczyciele.edu.pl instrukcja wideo Discord – bezpłatna aplikacja służąca do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych, ze zdjęciami oraz filmami. instrukcja wideo TrueConf – to darmowa aplikacja umożliwiająca wideokonferencje. instrukcja wideo Skype – komunikator internetowy oparty na technologii przetwarzania danych w chmurze. instrukcja wideo Materiały dydaktyczne […]

5 kwietnia 2020

Uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Oceny klasyfikacyjne Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata został uzyskany po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, to uczeń otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. (Art. 44j ustawy o systemie oświaty, Dz. U. 2019 r. poz. 1481)   Zwolnienie z egzaminu […]