Kwiecień 6, 2020

6 kwietnia 2020

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z okazji Świąt Wielkanocnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Nauczyciele i Uczniowie Pracownicy Oświaty Wraz z Wielkim Tygodniem zbliża się czas wyjątkowy, czas Świąt Wielkiej Nocy, Nocy Zmartwychwstania. To święto zwycięstwa dobra nad złem, triumfu miłości, triumfu życia, które nie ma końca. Niech ten wyjątkowy czas zwycięstwa życia nad śmiercią, zwycięstwa wiary nad zwątpieniem, odrodzenia optymizmu, utrzyma nasze nadzieje i […]

6 kwietnia 2020

Wykaz kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty – 2020

Uprzejmie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z opinią komisji powołanej w celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty zdecydował o przekazaniu do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty przedłożonych wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty: Panu Janowi Palaczowi, Pani Hannie Szeląg, Pani Urszuli Kropaczewskiej, Pani Anicie Plumińskiej-Mieloch, Panu Ryszardowi Pyssa. […]

6 kwietnia 2020

„Szkoła z TVP” – komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół i Placówek Oświatowych województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wzmocnił wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych. Dziękuję Państwu Dyrektorom i Nauczycielom za ciężką, wytrwałą, codzienną pracę, organizowanie i realizowanie zdalnego nauczania dzieci i młodzieży. […]