Kwiecień 15, 2020

15 kwietnia 2020

Bezpłatne szkolenie on-line dla nauczycieli z zakresu zdalnego nauczania

Organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Humaneo wraz z Fundacją ECCC udostępniają bezpłatny pakiet szkoleń, usprawniających zdalne nauczanie. Uwzględniając zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie proponowanych narzędzi wspomagających zdalną edukację, proponowany jest model bazujący na bezpłatnej aplikacji Google Classroom. Stała się ona podstawą wdrożenia nowego modułu certyfikacyjnego ECCC PI M21 Zdalne nauczanie, dedykowanego nauczycielom jako pomoc w kształceniu […]

15 kwietnia 2020

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

W związku z realizacją zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2425), Wielkopolski Kurator Oświaty otrzymał informację o wysokości kwot dotacji przedszkolnej, dla jednostek samorządu terytorialnego, przewidzianej […]