Kwiecień 27, 2020

27 kwietnia 2020

Przepisy regulujące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw […]

27 kwietnia 2020

Oferta Zamku Królewskiego w Warszawie

Pragnąc podkreślić wagę rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Zamek Królewski w Warszawie – miejsce, gdzie uchwalono ten wiekopomny akt – przygotował wyjątkową lekcję historii: 3maj po królewsku. W wyniku pracy edukatorów, pedagogów i historyków powstały filmiki i gotowe scenariusze lekcji, które pozwolą nauczycielom w sposób przystępny i atrakcyjny przekazać i utrwalić wiedzę nt. znaczenia tego […]

27 kwietnia 2020

Oferta Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

Oferta Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu: dostęp do czytelni on-line podręczników akademickich, książek naukowych, poradników dla nauczycieli i rodziców https://pbp.poznan.pl/node/3314 usługa skan materiałów edukacyjnych dla nauczycieli https://pbp.poznan.pl/node/4531 wykaz materiałów (baz) do pracy zdalnej i samokształcenia: https://pbp.poznan.pl/node/4523

27 kwietnia 2020

Składanie wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli – rok szkolny 2019/2020

Wielkopolski Kurator Oświaty informuje o zasadach i terminie składania wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Formularz on-line jest dostępny pod adresem: http://nagrody.ko.poznan.pl   Załączniki Informacja dotycząca przyznawania nagród dla nauczycieli Data: 2020-04-23, rozmiar: 68 KB Załącznik 1 – obowiązek informacyjny RODOwarzania-danych-osobowychu Data: 2020-04-23, rozmiar: 36 […]