Maj 4, 2020

4 maja 2020

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, osoby kierujące innymi formami wychowania przedszkolnego W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przygotowania i wydawania rodzicom dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole […]