Maj 6, 2020

6 maja 2020

Wideokonferencja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z organami prowadzącymi

Dnia 5 maja 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w wideokonferencji z organami prowadzącymi przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w związku z możliwością wznowienia ich działalności przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Konferencja była okazją do omówienia kwestii dotyczących uruchomienia pracy przedszkoli i co za tym […]

6 maja 2020

Nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia zawodowego

Szanowni Państwo, 29 kwietnia 2020 r. ukazały się bardzo ważne dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe dwa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Przepisy te nowelizują przepisy rozporządzeń MEN odpowiednio z dnia 11 marca 2020 i 20 marca 2020 r. regulujących funkcjonowanie szkół i placówek w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi kształcenia zawodowego […]