Maj 11, 2020

11 maja 2020

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – konkurs plastyczny

Dnia 6 maja obchodzony był Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Święto ustanowione z inicjatywy Komisji Europejskiej ma zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, skłonić do poprawy nawyków, zachowań podczas jazdy – zadbać o bezpieczeństwo m.in. pieszych, rowerzystów czy motocyklistów, którzy w zderzeniu z pojazdem narażeni są na poważne niebezpieczeństwo. W Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu […]

11 maja 2020

Realizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Szanowni Państwo, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejmie przypomina o obowiązku realizacji zajęć dla młodocianych na turnusach dokształcania teoretycznego zawodowego. Zajęcia w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty powinny być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zawieszenie przepisu § 23 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji […]