Maj 11, 2020

11 maja 2020

Realizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Szanowni Państwo, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejmie przypomina o obowiązku realizacji zajęć dla młodocianych na turnusach dokształcania teoretycznego zawodowego. Zajęcia w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty powinny być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zawieszenie przepisu § 23 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji […]