Maj 2020

12 maja 2020

Granty na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – zaproszenie do udziału w projekcie

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe Wydawnictwo Multimedialne Eduexpert Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projektach realizowanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I” oraz „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV”. Projekty skierowane są do szkół i placówek systemu oświaty prowadzących […]

11 maja 2020

Realizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Szanowni Państwo, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejmie przypomina o obowiązku realizacji zajęć dla młodocianych na turnusach dokształcania teoretycznego zawodowego. Zajęcia w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty powinny być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zawieszenie przepisu § 23 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji […]

10 maja 2020

Wynagradzanie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – opinia MEN

W związku z pytaniami dotyczącymi zasad wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek, przedstawiamy opinię Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem […]

8 maja 2020

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – konsultacje

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dnia 8 maja br. MEN przekazuje go do konsultacji. Uwagi i opinie należy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy konsultacje_rekrutacja@men.gov.pl do 13 […]

8 maja 2020

Nowe funkcjonalności platformy MEN epodreczniki.pl

Utworzenie dodatkowej nakładki, tzw. kreatora, który ułatwia tworzenie i udostępnianie materiałów – to nowa funkcjonalność wprowadzona na platformie epodreczniki.pl. Serwis ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Średnio dziennie jest odnotowanych ponad 1,3 mln odsłon! Więcej informacji na stronie internetowej MEN.

6 maja 2020

Wideokonferencja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z organami prowadzącymi

Dnia 5 maja 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w wideokonferencji z organami prowadzącymi przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w związku z możliwością wznowienia ich działalności przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Konferencja była okazją do omówienia kwestii dotyczących uruchomienia pracy przedszkoli i co za tym […]

6 maja 2020

Nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia zawodowego

Szanowni Państwo, 29 kwietnia 2020 r. ukazały się bardzo ważne dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe dwa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Przepisy te nowelizują przepisy rozporządzeń MEN odpowiednio z dnia 11 marca 2020 i 20 marca 2020 r. regulujących funkcjonowanie szkół i placówek w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi kształcenia zawodowego […]

5 maja 2020

Zakresy wymagań wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wymagań stawianych uczestnikom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021 W związku z Zarządzeniem nr 110.1.16.2020 z dnia 4 maja 2020 r. dotyczącym organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości obszary wymaganej wiedzy, zakresy oczekiwanych umiejętności oraz wykazy literatury pomocnej w przygotowaniu się do udziału […]

5 maja 2020

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli

Podsumowanie inicjatyw realizowanych w obszarze cyfryzacji szkół oraz działań podjętych przez MEN w związku z pandemią koronawirusa to najważniejsze zagadnienia nowego informatora dla dyrektorów szkół i nauczycieli. W publikacji pojawia się m.in. opis platformy epodreczniki.pl, wykaz materiałów informacyjnych i stron internetowych przydatnych do nauki online. Materiał przybliża także projekty szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie podnoszenia […]